Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite des /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin.

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

Ëffnungszäiten /

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

   

 Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

Vum 1. Abrëll änneren eis Ëffnungszäiten /  

à partir du 1er avril, nos horaires d'ouverture changeront / 

ab dem 1. April ändern sich unsere Öffnungszeiten /

as of April 1st, our opening hours will change.

Mir wäerten iech erwaarden / nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

Refuges et/ou protection des animaux 

 

    Asile pour animaux de  Gasperich

           Tél: (+352) 48 13 13-1

           E-mail: info@deierenasyl.lu

 

 

    Asile pour  animaux  de Dudelange

            Tél: 516121-847

            E-mail: info@asile.lu

 

 

    Association pour la Protection des Animaux de Schifflange

            Tel: 54 92 82 (Asile)

                       621 745 534 (ANDRE Sacha)

            E-Mail: deireschutzverain.schifflange@gmail.com

 

 

    Privaten Deirenschutz asbl de Niederanven

            Tél: 348501 

            E-Mail: deiereschutz@pt.lu

 

 

    Deirenfrenn Letzebuerg a.s.b.l.  de Saeul

            Tél: 521903

            E-Mail: info@deierefrenn.lu

 

 

    AMIAVY asbl 

            Tél: 691260326

            E-Mail: amiavy.asbl@gmail.com

 

 

 

Vétérinaires:

 

    Association des médecins vétérinaires                              

            du G-D de Luxembourg

 

 Services publics:

 

    RTL-Deirenrubrik                                                               
   
    DNR-Deirenrubrik

 

 

    Deiren Akupunktur

            Tél: 621228084

            E-Mail: info@deirenakupunktur.lu                                

 

 

Eis deeglech Ëffnungszäiten / Nos horaires d’ouverture journaliers /

Unsere tägliche Öffnungszeiten / Our daily opening hours :

 

14.00 - 17.30 Auer / heures / Uhr / o'clock

 

Hëlleft eis mat enger Spend op den Konto, Merci.

Aidez-nous par un don sur le compte, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf das Konto, Danke.

 / Help us with a donation to the account, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000