Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite des /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

TVA: LU31358740

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

Ëffnungszäiten /

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

13.00 - 16.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

   

 Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

Vum 1. Abrëll änneren eis Ëffnungszäiten /  

à partir du 1er avril, nos horaires d'ouverture changeront / 

ab dem 1. April ändern sich unsere Öffnungszeiten /

as of April 1st, our opening hours will change.

Mir wäerten iech erwaarden / nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

13.00 - 16.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

 


  Léif Déierefrënn, 

 cher amis des animaux, liebe Tierfreunde,

dear animal friends ,

 

eis Aktualitéiten fannt dir op:

 

Trouvez toutes nos actualités sur, Sie finden all unsere Neuigkeiten auf, find all our news on 

 

www.facebook.com/asileesch

 

 

Fir Informatioune schéckt eis e Mail ob eis néi Mailadress:

Pour toute information envoyez-nous un mail à notre nouvelle adresse mail, für weitere Informationen senden Sie uns eine E-Mail an unsere neue E-Mail-Adresse,  for any information send us an email to our new email address:

deiereschutz.sepa@gmail.com

 

Léiw Memberen a Déierefrënn,

 

Mir wënschen Iech nëmmen dat Bescht fir Joër 2020.

Eis Ëffnungszäiten änneren vum 1. Abrëll 2020.

 

Chers membres et amis des animaux, liebe Mitglieder und Tierfreunde, dear members and friends of animals,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2020.

Nos heures d'ouverture changeront à partir du 1er avril 2020.

 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2020.

Unsere Öffnungszeiten ändern sich ab dem 1. April 2020.

 

We wish you all the best for the year 2020.

Our opening hours will change on 1st April 2020.

 

  

 

 

 

Eis deeglech Ëffnungszäiten / Nos horaires d’ouverture journaliers /

Unsere tägliche Öffnungszeiten / Our daily opening hours :

 

13.00 - 16.30 Auer / heures / Uhr / o'clock

 

Hëlleft eis mat enger Spend op den Konto, Merci.

Aidez-nous par un don sur le compte, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf das Konto, Danke.

 / Help us with a donation to the account, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000